Legal Hub
076-945 62 22 info@juristakuten.nu   Postadress: Box 6110, 400 60 Göteborg

Author:

man-dator-penna-papper-antecknar

Juridisk rådgivning online till fast pris

Vi på Juristakuten har varit verksamma sedan 2001 och har erfarenhet från 100-tals ärenden  i olika rättsinstanser: tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen, förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen. Därigenom har vi lång erfarenhet av att arbeta med juridiska frågor. Bland annat drev vi under 2006 ett mål i Högsta Domstolen med framgång. (NJA […]