Välkommen

Juridiska tjänster till fast pris. Vår affärsidé är att vi ska lösa ert juridiska problem, med god kvalité, i rätt tid och till ett konkurrenskraftigt pris. Juristakuten är en allmän juridisk byrå som vänder sig till privatpersoner, organisationer och mindre företag. Samtliga juridiska spörsmål behandlas. Vi har drivit och vunnit mål i Högsta domstolen (NJA 2006 s. 120).