Legal Hub
076-945 62 22 info@juristakuten.nu   Postadress: Box 6110, 400 60 Göteborg

Juridisk rådgivning online till fast pris

man-dator-penna-papper-antecknar

man-dator-penna-papper-antecknarVi på Juristakuten har varit verksamma sedan 2001 och har erfarenhet från 100-tals ärenden  i olika rättsinstanser: tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen, förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen. Därigenom har vi lång erfarenhet av att arbeta med juridiska frågor. Bland annat drev vi under 2006 ett mål i Högsta Domstolen med framgång. (NJA 2006 s. 120).

Juridisk rådgivning online till fast pris

Vi på Juristakuten satsar nu ännu mer på juridisk rådgivning online och dessutom till fast pris! Både för företag och privatpersoner.

Hur fungerar rådgivning online?

Vill du ha svar på en (1) juridisk fråga, så gör du så här:

  1. Beställ produkten Express: Svar på juridisk fråga. Du fyller i din juridiska fråga i textrutan vid produkten.
  2. Beställ som i en vanlig webbshop. Välj att betala mot faktura om du önskar.
  3. Efter beställning börjar vi behandla ditt ärende. Är något oklart eller om vi behöver kompletterande information kontaktar vi dig i första hand via mail. Inom några dagar skickar en jurist ett svar till dig via mail.

Behöver ditt företag löpande hjälp med juridiska frågor?

Vi erbjuder löpande juridisk hjälp för företag, till fast pris. Så här fungerar det:

  1. Beställ produkten Pro: abonnemang, svar på ert företags juridiska frågor
  2. Beställ som i en vanlig webbshop. Välj att betala mot faktura om du önskar.
  3. Efter beställning kontaktar vid dig via mail om hur du ställer juridiska frågor till oss.

Har du frågor eller önskar rådgivning är du också välkommen att kontakta oss.