Juridisk rådgivning

Vi åtar oss uppdrag inom de flesta juridiska områden. Följande områden har vi expertis inom, men du är mycket välkommen att läsa mer om de juridiska områden vi jobbar inom. Du kan ställa en juridisk fråga här och få svar inom några dagar, till ett mycket konkurrenskraftigt pris!

Affärsjuridik – Handläggning av tvister, avtalsskrivningar, bolagsfrågor och hantering av befintliga avtal.

Processrätt – Bevisrätt, exekutionsrätt och skiljeförfarande.

Ersättningsrätt – Skadestånd inom och utom avtalsförhållande.

Försäkringsrätt – Skadeståndstvister vid person-, sak- och förmögenhetsskada samt skadestånd inom avtalsförhållanden.

Vår verksamhet inriktar sig främst till privatpersoner eller företag som saknar rättsskydd eller vill ha en alternativ arvodeslösning. Vi erbjuder femton minuters kostnadsfri juridisk vägledning över telefon. Om Ni efter de femton minuterna är i behov av ytterligare juridisk assistans, debiterar vi arvode enligt följande:

Fast timtaxa enligt rekommendation från Domstolsverket.

Fast totalarvode oberoende av ärendets omfattning.

Om Ni vill ha mer information om oss kan Ni besöka vårt kontor i Göteborg. Mötet är kostnadsfritt.