Legal Hub
076-945 62 22 info@juristakuten.nu   Postadress: Box 6110, 400 60 Göteborg

Affärsjuridik

man som läser dokumentAffärsjuridik innehåller flera olika rättsområden. Området affärsjuridik är komplext och kräver goda juridiska kunskaper och erfarenhet för att hanteras på ett korrekt sätt. I första hand brukar affärsjuridik förknippas med bolagsrätt och angränsande rättsområden.

Oavsett om du ska driva företag ensam eller tillsammans med en partner finns det många juridiska frågor att reflektera kring. Du ska tänka igenom bolagets struktur och vilka avtal som behövs innan problem uppstår. I många fall kan både väsentliga summor och mycket arbete sparas, genom att ta hjälp av juridiska experter i ett tidigt skede. Med fördel kan du ta juridisk hjälp redan när bolaget skapas.

Vad händer om du och din partner inte kommer överens? Vår rekommendation är att detta ska regleras i avtal och vi kan hjälpa dig.

Vad händer om du eller din partner dör? Vem tar över företaget och till vilket pris?