Legal Hub
076-945 62 22 info@juristakuten.nu   Postadress: Box 6110, 400 60 Göteborg

Affärsrätt

man-dator-papper-penna-sidanInom affärsrätt är det mycket viktigt med kunskap om avtal och relaterade lagar på området. Nästan varje dag ingår du olika typer av avtal, utan att du tänker på det. Anledningen är att avtal kan vara av olika typ, t.ex. skriftliga och muntliga. Ofta tänker vi på avtal som ett dokument som signeras av två eller flera parter. Faktum är att du oftare ingår muntliga avtal, avtal via handslag eller andra avtal i samband med köp, som inte kräver signering.

Exempel på skriftliga avtal är anställningsavtal eller kompanjonavtal. När du köper en verksamhet eller bostad undertecknar du ett köpeavtal, som innebär en skuldförbindelse. Konkret så förbinder du dig att genomföra ett köp genom att erlägga en köpeskilling.

Inom affärsrätt finns det således en stor mängd avtal och lagar att beakta.