Legal Hub
076-945 62 22 info@juristakuten.nu   Postadress: Box 6110, 400 60 Göteborg

Arbetsrätt

man-dator-penna-papper-antecknarArbetsrätten handlar om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den klargör vilka rättigheter och skyldigheter arbetstagare och arbetsgivare har gentemot varandra. Vidare omfattas förhållandet mellan fack/arbetstagarorganisation och arbetsgivare/arbetsgivarorganisation.

Arbetsrätt handlar också om arbetsvillkor. Det kan gälla arbetstid, raster och deltid. Arbetsrätt är ett mycket komplext och mångfacetterat område, eftersom det även innehåller områden som diskriminering.