Legal Hub
076-945 62 22 info@juristakuten.nu   Postadress: Box 6110, 400 60 Göteborg

Arvsrätt

man med dator dokument och pennaArvsrätt handlar rent konkret om vad som händer med tillgångar när en person dör. Här har testamente en central roll, men arvsrätten är också reglerad i lag. Därmed är det viktigt att utforma ett testamente så det är kompatibelt med gällande lagstiftning på området.

Generellt kan sägas att barn/efterkommande och föräldrar har arvsrätt. Viktigt är också att arvsrätten kan omfatta t.ex. kusiner, bröder/systrar, deras barn. Har inget testamente skrivits och många närstående har avlidit, så kan arvsrätten på ett för dig oönskat sätt fördela tillgångarna. Därmed rekommenderas alltid ett testamente, för den som vill känna sig trygg med vart tillgångarna tar vägen efter livets slut.