Legal Hub
076-945 62 22 info@juristakuten.nu   Postadress: Box 6110, 400 60 Göteborg

Bolagsrätt

avtal fokus på pennaBolagsrätt handlar till stor del om struktur i bolag,  investeringar och ägarförhållanden. Det handlar också om hur arbetet i styrelsen ska bedrivas och hur aktieägande hanteras.

Tjänster inom bolagsrätt kan handla om start av bolag, upplösning av bolag och ändring av ägarstruktur.