Legal Hub
076-945 62 22 info@juristakuten.nu   Postadress: Box 6110, 400 60 Göteborg

Familjerätt

händer med ringFamiljerätt är ett komplicerat område och juridisk hjälp ger i de flesta fall stor skillnad i klientens situation. Genom att agera som ombud för er, så kan vi hjälpa er att tillvarata era rättigheter. Därmed kan vi bidra till en bättre situation för dig.

Har du frågor kring familjerätt är du mycket välkommen att kontakta oss för juridisk rådgivning. Vi hanterar ditt ärende med största seriositet och diskretion. Vi kan snabbt börja arbeta på ditt ärende och avgör vilka åtgärder som ska vidtas.