Legal Hub
076-945 62 22 info@juristakuten.nu   Postadress: Box 6110, 400 60 Göteborg

Fastighetsrätt

docklands byggnad vid vattnetI området civilrätt ingår fastighetsrätten, vilken handlar om lagar och regler kring fastigheter.

Fastighetsrätt omfattar bland annat förhållandet mellan hyresgäst och fastighetsägare. Den reglerar också relationer mellan köpare och säljare.

Fastighetsrätt är tillämplig när fastigheter ska ägas, bildas, överlåtas, upplåtas

Ett angränsande område är den speciella fastighetsrätten som reglerar förhållande mellan stat/kommun, fastighetsägare och övriga parter med rättigheter.

Fastighetsrätten finns till stor del i följande lagar.

  • Jordabalken
  • Fastighetsbildningslagen
  • Anläggningslagen
  • Ledningsrättslagen
  • Expropriationslagen
  • Bostadsrättslagen
  • Plan- och bygglagen
  • Miljöbalken