Legal Hub
076-945 62 22 info@juristakuten.nu   Postadress: Box 6110, 400 60 Göteborg

Försäkringsrätt

livboj försäkringFörsäkringsrätt är ofta aktuell i samband med begäran om skadestånd. Det kan också gälla reglering av skada i enlighet med ett försäkringsavtal. När du ingår ett avtal om försäkring kan försäkringsrättsliga frågor aktualiseras.

Har du en fråga om försäkringsvillkor eller skadereglering? Kanske har du en tvist med ditt försäkringsbolag? Vi kan bistå med rådgivning kring försäkringsrätt.