Legal Hub
076-945 62 22 info@juristakuten.nu   Postadress: Box 6110, 400 60 Göteborg

Köprätt

shopping butik skorKöprätt reglerar köp, som är en av de mest förekommande transaktionerna. I samband med köp ingås automatiskt ett avtal. Ett köp betecknas ofta av att pengar och produkt/tjänst byter ägare, men det kan lika väl gälla fakturabetalning eller delbetalning.

Ett köp kan leda till många olika typer av problem:

  • Produkten uppfyller inte vad säljaren utlovat och köparen blir missnöjd.
  • Säljaren får inte betalt, helt eller delvis.
  • Produkten eller tjänsten bryter mot lagen.
  • Varan har gått sönder under leverans.
  • Försening av leverans.

Beroende på om avtalsparterna är privatpersoner eller företag, så gäller olika lagar. Detta gör köprätt till ett komplicerat område och många säljande företag har följaktligen inte koll på vilka regler som gäller.

Oavsett problem och om du är konsument eller företagare, så kan vi bistå med juridisk rådgivning kring köprätt.