Legal Hub
076-945 62 22 info@juristakuten.nu   Postadress: Box 6110, 400 60 Göteborg

Migrationsrätt

fåglar som flyttarHar du funderingar kring familj- och anhörighetsinvandring, har du eller någon familjemedlem fått avslag på en ansökan av Migrationsverket eller hotas du med avvisning, utvisning eller med en återkallelse av ditt uppehållstillstånd och behöver ett juridiskt ombud eller offentligt biträde?

Kontakta oss för juridisk hjälp kring migration och migrationsrätt.