Legal Hub
076-945 62 22 info@juristakuten.nu   Postadress: Box 6110, 400 60 Göteborg

Obeståndsrätt

plånbok visa mastercard kortObeståndsrätt förknippas i hög grad med konkurser. Begreppet obestånd kallas ibland också insolvens och innebär att ett företag inte kan betala sina skulder i tid. Obestånd innebär också att problemet är bestående och därmed ej tillfälligt.

Företag med tillgångar kan sälja av dessa och därmed undvika att hamna på obestånd.

Obeståndsrätten handlar om hur företag på obestånd kan hanteras och vilka åtgärder som är möjliga. Konkurs är en sådan åtgärd, men rekonstruktion är också vanligt förekommande.