Legal Hub
076-945 62 22 info@juristakuten.nu   Postadress: Box 6110, 400 60 Göteborg

Skadeståndsrätt

kvinna med pengarHar du drabbats av en skada så kan du begära ersättning, skadestånd, från den som orsakat skadan. Detta regleras främst i skadeståndslagen. Observera att skadestånd inte är ett straff, utan ersättning för orsakad skada. Likväl kan skadestånd utdömas i samband med rättsprocesser. Ett anspråk på ersättning kan i vissa fall vara ett skadeståndsanspråk.

För att hantera skadeståndsärenden på ett framgångsrikt sätt krävs juridisk expertis och kunskap om både lagar och praxis inom området.

Behöver du hjälp att utkräva skadestånd? Är du osäker på om ett skadeståndskrav som riktats mot dig är giltigt? Oavsett fråga, så kan vi bistå med hjälp kring ersättnings- och skadeståndsanspråk.