Legal Hub
076-945 62 22 info@juristakuten.nu   Postadress: Box 6110, 400 60 Göteborg

Skatterätt

papper penna och kalkylatorInom juridiken handlar skatterätt uppenbart om skatter och lagar om beskattning. Det finns flera olika lagar och regler som gör skatterätt till ett mycket komplext område.

Områden som mervärdesskatt (moms), taxering, inkomstskatt, punktskatt, arbetsgivaravgift, sociala avgifter, koncernbeskattning ingår alla inom skatterätt.

Området skatterätt har historiskt kallats finansrätt och i ekonomiutbildningar används ibland begreppet beskattningsrätt. Lagstiftningen kring företag och redovisningsregler är ofta anpassade för användning tillsammans med nationell skatterätten. Lagstiftningen kring skatterätt skall även följa internationella regler och seder.

Har du problem eller frågor kring skatterätt för ditt företag? Kontakta gärna oss för rådgivning.