preloader

Juristakuten i Göteborg erbjuder

Juridiska tjänster
till fast pris

Våra kunder är småföretagare samt privatpersoner.

Kontakt

Vi vänder oss till privatpersoner, organisationer och mindre företag.

Om juristakuten

 • Verksamheten inriktas framför allt mot
 • arvs- och familjerätt
 • avtalsrätt
 • skatterätt
 • förvaltningsrätt
 • fastighetsrätt samt associationsrätt (bolagsrätt) och affärsjuridik.

 • Verksamheten omfattar aktiv rådgivning vid
 • bodelning
 • bouppteckning
 • arvskifte
 • upprättande av testamente
 • upprättande av gåvobrev
 • upprättande av äktenskapsförord
 • upprättande av deklarationer
 • upprättande av avtal och andra köpehandlingar
 • upprättande av pantbrev
 • upprättande av hyresavtal
 • ny- och ombildning av aktiebolag och andra bolagsformer
 • tillståndsärenden samt
 • civil- och förvaltningsrättsliga tvister vid domstol

Juristakuten är en allmän juridisk byrå som vänder sig till privatpersoner, organisationer och mindre företag. Samtliga juridiska spörsmål behandlas. Vi har drivit och vunnit mål i Högsta domstolen (NJA 2006 s. 120).

Läs gärna mer om några av våra juridiska områden. För enklare ärenden, så erbjuder vi gratis rådgivning. Ring oss på 076-945 62 22 och ställ just din juridiska fråga.

Vill du ställa din juridiska fråga online och få skriftligt svar, så erbjuder vi detta till konkurrenskraftigt fast pris.

Juridisk hjälp till rimliga priser – Vårt mål!

Vårt mål är att ge juridisk hjälp mycket snabbt till rimliga priser. Våra kunder är främst småföretag och privatpersoner.

Vi arbetar med processrätt och tar uppdrag som innebär processande i domstol samt upprättande av överklaganden och annan dokumentation i samband med processer. Vår styrka är affärsjuridik och familjerätt med betoning på avtal. Vi kan hjälpa företag med uppdragsavtal, kompanjonsavtal, bolagsavtal, entreprenadsavtal, handpenningsavtal, köpeavtal, arrendeavtal, hyresavtal och franchiseavtal.

Vi kan även tolka alla typer av avtal och bistå med rådgivning rörande hantering av avtal. Vi hjälper privatpersoner med samboavtal, bodelning, dödsbo, äktenskapsskillnad etc.

Önskar ni snabb och prisvärd rådgivning skall Ni anlita oss!

Vi svarar på dina juridiska frågor till fast pris. Varmt välkommen att kontakta oss för att få svar på just din fråga.

Juridiska områden

Vi arbetar inom många olika juridiska områden, här följer några. Hittar du inte det område ditt ärende gäller, så är du ändå välkommen att kontakta oss. Ofta kan vi lösa de flesta juridiska problem. Klicka på respektive område för mer information.

Juridiska rådgivning

Vi åtar oss uppdrag inom De flesta juridiska områden. Följande områden har vi expertis inom, men du är mycket välkommen att läsa mer om de juridiska områden vi jobbar inom. Du kan ställa en juridisk fråga här och få svar inom några dagar, till ett mycket konkurrenskraftigt pris!

Affärsjuridik – Handläggning av tvister, avtalsskrivningar, bolagsfrågor och hantering av befintliga avtal.

Processrätt – Bevisrätt, exekutionsrätt och skiljeförfarande.

Ersättningsrätt – Skadestånd inom och utom avtalsförhållande.

Försäkringsrätt – Skadeståndstvister vid person-, sak- och förmögenhetsskada samt skadestånd inom avtalsförhållanden.

Vår verksamhet inriktar sig främst till privatpersoner eller företag som saknar rättsskydd eller vill ha en alternativ arvodeslösning. Vi erbjuder femton minuters kostnadsfri juridisk vägledning över telefon. Om Ni efter de femton minuter är i behov av ytterligare juridisk assistans debiterar vi arvode enligt följande:

Fast timtaxa enligt rekommendation från Domstolsverket.

Fast totalarvode oberoende av ärendets omfattning.

Om Ni vill ha mer information om oss kan Ni besöka vårt kontor i Göteborg. Mötet är kostnadsfritt.

Beställ

Kontakt

 • 076-945 62 22

 • info@juristakuten.nu

 • Besöksadress:
  Blomstergatan 5 (Partihallarna)
  411 04 Göteborg

 • Utdelningsadress:
  Box 6110
  400 60 Göteborg

client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo