Om Juristakuten

Juristakuten är en allmän juridisk byrå som vänder sig till privatpersoner, organisationer och mindre företag. Samtliga juridiska spörsmål behandlas. Vi har drivit och vunnit mål i Högsta domstolen (NJA 2006 s. 120).

Läs gärna mer om några av våra juridiska områden. För enklare ärenden, så erbjuder vi gratis rådgivning. Ring oss på 076-945 62 22 och ställ just Din juridiska fråga.

Vill Du ställa Din juridiska fråga online och få skriftligt svar, så erbjuder vi detta till konkurrenskraftigt fast pris.

Juridisk hjälp till rimliga priser – Vårt mål!

Vårt mål är att ge juridisk hjälp mycket snabbt till rimliga priser. Våra kunder är främst småföretag och privatpersoner.

Vi arbetar med processrätt och tar uppdrag som innebär processande i domstol samt upprättande av överklaganden och annan dokumentation i samband med processer. Vår styrka är affärsjuridik och familjerätt med betoning på avtal. Vi kan hjälpa företag med uppdragsavtal, kompanjonsavtal, bolagsavtal, entreprenadsavtal, handpenningsavtal, köpeavtal, arrendeavtal, hyresavtal och franchiseavtal.

Vi kan även tolka alla typer av avtal och bistå med rådgivning rörande hantering av avtal. Vi hjälper privatpersoner med samboavtal, bodelning, dödsbo, äktenskapsskillnad etc.

Önskar Ni snabb och prisvärd rådgivning skall Ni anlita oss!

Verksamheten inriktas framför allt mot

 • arvs- och familjerätt
 • avtalsrätt
 • skatterätt
 • förvaltningsrätt
 • fastighetsrätt samt associationsrätt (bolagsrätt) och affärsjuridik.

Verksamheten omfattar aktiv rådgivning vid

 • bodelning
 • bouppteckning
 • arvskifte
 • upprättande av testamente
 • upprättande av gåvobrev
 • upprättande av äktenskapsförord
 • upprättande av deklarationer
 • upprättande av avtal och andra köpehandlingar
 • upprättande av pantbrev
 • upprättande av hyresavtal
 • ny- och ombildning av aktiebolag och andra bolagsformer
 • tillståndsärenden samt
 • civil- och förvaltningsrättsliga tvister vid domstol

Vi svarar på Dina juridiska frågor till fast pris. Varmt välkommen att kontakta oss för att få svar på just Din fråga.