Legal Hub
076-945 62 22 info@juristakuten.nu   Postadress: Box 6110, 400 60 Göteborg
avtal-dokument

Pro: Abonnemang, svar på ert företags juridiska frågor (6 månader)

1.770,00 kr

Produktbeskrivning

Vi hanterar ert företags juridiska frågor. Priset avser 6 månaders tjänst, motsvarande fast kostnad 295 kr/mån och efter 6 månader fortlöper tjänsten. Efter 6 månader skickar vi faktura för ny 6-månadersperiod.

Efter beställning skickar vi uppgifter om hur ni använder våra juridiska tjänster. Tjänster överstigande 3h/mån debiteras enligt särskild prislista.